Series mr L.D. Gomez Arubaans Arbeidsrecht: Nieuw boek Arubaans arbeidsrecht

De Regering van Aruba is voornemens de arbeidswetgeving per 1 januari 2013 aan te passen. Het betreft zodanige wijzingen dat het thans noodzakelijk is om de “Arubaanse Arbeidswetgeving en Aanverwante Regelgeving 2001” volledig te herzien. Zodra de Staten van Aruba de voorgestelde wijzigingen hebben goedgekeurd zal verschijnen: "Arubaanse Arbeidswetgeving en Aanverwante Regelgeving 2013”. Belangrijke aanpassingen … Continue reading Series mr L.D. Gomez Arubaans Arbeidsrecht: Nieuw boek Arubaans arbeidsrecht