“Entire agreement” toch niet zo sluitend?

Over dergelijke clausules is in de Nederlandse rechtspraak en literatuur altijd veel te doen geweest. Op 5 april 2013 nuanceerde de Hoge Raad dit beding echter in de kwestie Lundiform tegen Mexx Europe (LJN BY8101). De HR overweegt als vogt :"3.5.3 Opmerking verdient dat een "entire agreement clause" een relevante omstandigheid kan zijn bij de … Continue reading “Entire agreement” toch niet zo sluitend?