NEDERLANDSE BELASTINGPAKKET 2010

 Inleiding

Zoals ieder jaar, zijn er  in Nederland vlak voor het einde van het jaar weer diverse fiscale wetsvoorstellen aangenomen (Belastingplan 2010 c.a.). Deze voorstellen bevatten een zeer groot aantal wijzigingen in de Nederlandse belastingwetgeving die (veelal) per 1 januari 2010 van toepassing is geworden. Daarnaast is er, eveneens per 1 januari 2010, een gewijzigde Successiewet in werking getreden. Continue reading “NEDERLANDSE BELASTINGPAKKET 2010”