Hoge Raad 22 december 2009: Nietige besluiten AVA genomen buiten vergadering

In een recente zaak bij de Hoge Raad (LJN: BK200) is betoogd dat  art. 2:227 lid 4 NBW niet van toepassing zou zijn bij besluitvorming die op de voet van art. 2:238 BW op andere wijze dan in een vergadering is geschied. De Hoge Raad heeft het betoog verworpen omdat het voorschrift van art. 2:227 lid 4 in beginsel ook … Continue reading Hoge Raad 22 december 2009: Nietige besluiten AVA genomen buiten vergadering