Convention on International Interests in Mobile Equipment

Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel (authentiek: en) Tekst geldend op: 26-05-2011)  The States parties to this Convention, Aware of the need to acquire and use mobile equipment of high value or particular economic significance and to facilitate the financing of the acquisition and use of such equipment in an efficient manner, Recognising … Continue reading Convention on International Interests in Mobile Equipment

Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment

Protocol bij het Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel betreffende voor luchtvaartuigmaterieel specifieke aangelegenheden authentiek: (en) (Tekst geldend op: 26-05-2011) The states parties to this protocol, Considering it necessary to implement the Convention on International Interests in Mobile Equipment (hereinafter referred to as the Convention as it relates to aircraft equipment, in the light … Continue reading Protocol to the Convention on International Interests in Mobile Equipment on matters specific to aircraft equipment

Disclaimer Afkondiging Blad Aruba AB 2007 no. XVII

Hoewel bij de totstandkoming van deze landsverordening de uiterste zorg is nagestreefd door de wetgever, kan voor de afwezigheid van eventuele (druk)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt de wetgever en/of het daartoe bevoegde c.q. (eind) verantwoordelijke orgaan, deswege geen aansprakelijkheid. De wetgever zal zich inspannen om in voorkomende gevallen een of meer verbeterbladen … Continue reading Disclaimer Afkondiging Blad Aruba AB 2007 no. XVII

Concurrentiebeding in arbeidscontracten

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba schept de mogelijkheid om een zg. concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst. Voor een geldig concurrentiebeding is vereist: (i) dat het schriftelijk is geschied; en (ii) dat de werknemer meerderjarig is, te weten tenminste 18 jaar. Een dergelijk beding kan voor de werkgever van belang zijn om te voorkomen … Continue reading Concurrentiebeding in arbeidscontracten