Agreement to promote economic relations between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and the Kingdom of Norway.The date of entry into effect has not been determined yet.Verdrag ter bevordering van de economische betrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Noorwegen

http://wetten.overheid.nl/BWBV0003517/geldigheidsdatum_09-03-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s