Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and the British Virgin Islands for the exchange of information with respect to tax, concluded on September 11th,2009. The date of entry into effect has not been determined yet. Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Britse Maagdeneilanden inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen

http://wetten.overheid.nl/BWBV0003537/geldigheidsdatum_09-03-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s