Agreement between the Kingdom of the Netherlands, in respect of Aruba, and the Government of Australia for the allocation of taxing rights with respect to certain income of individuals and to establish a mutual agreement procedure in respect of transfer pricing adjustment, concluded on December 16th, 2009.Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en de Regering van Australië inzake de toewijzing van heffingsrechten met betrekking tot bepaalde inkomsten van natuurlijke personen en tot het vaststellen van een regeling voor onderling overleg ter zake van wijzigingen van verrekenprijzen.

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004057/geldigheidsdatum_09-03-2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s