In een recente zaak bij de Hoge Raad (LJN: BK200) is betoogd dat  art. 2:227 lid 4 NBW niet van toepassing zou zijn bij besluitvorming die op de voet van art. 2:238 BW op andere wijze dan in een vergadering is geschied. De Hoge Raad heeft het betoog verworpen omdat het voorschrift van art. 2:227 lid 4 in beginsel ook in acht moet worden genomen bij besluitvorming als bedoeld in art. 2:238 (HR 10 maart 1995, nr. 15577,  NJ 1995, 595) (Jannsen/Pers Arrest) . Deze uistpraak is ook van belang voor de Arubaanse venootschapsrechtelijke en trustpraktijk.
http://www.linkedin.com/in/lincolngomez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s