In het dagelijkse leven wordt door velen werkzaamheden verricht ten behoeve van derden. Maar waneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet?

Het Burgerlijk Wetboek van Aruba stelt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst drie (3) voorwaarden. Er moet sprake zijn van: (1) dienstverband, (2) loon en (3) gezagsverhouding. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, staat vast dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst en is de Arubaanse arbeidswetgeving verplicht van toepassing. Het bestaan van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is niet vereist en is ook niet doorslaggevend bij de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is wel verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen om misverstanden te voorkomen. Naast de arbeidsovereenkomst kan de verhouding tussen partijen ook worden geregeerd door een reglement (lees: huishoudelijke regels) of een zgn. CAO. Verschil tussen de arbeidsovereenkomst met de aanneming van werk is dat in dat geval er sprake is van een partij, de aannemer, die zich verbindt, voor de andere partij, de opdrachtgever, tegen een bepaalde prijs een bepaald werk uit te voeren. De aannemer valt niet onder de bescherming van de arbeidswetgeving. Daarvoor zijn de normale regels van het Burgerlijk Recht van toepassing. Een minderjarige, dat is iemand die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, kan een arbeidsovereenkomst aangaan maar alleen als dat de goedkeuring heeft van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Indien die goedkeuring niet is gevraagd en de arbeidsovereenkomst duurt langer dan 4 weken, zonder (enig) verzet van de wettelijke vertegenwoordiger, is die arbeidsovereenkomst (toch) geldig. Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn er speciale eisen van toepassing. In een volgend artikel meer hierover.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s