Onlangs heeft de wetgever het Burgerlijk Wetboek (“BWA”), de Landsverordening Ongevallenverzekering (“LVO”) en de Landsverordening ziekteverzekering (LVZ”) gewijzigd. De wijzigingen in de LVO en de LVZ hebben hun werking in de relatie tussen de werkgever en de SVB en zal verder in deze bijdrage niet aan de orde worden gesteld. Ook wordt niet ingegaan op de bedragen die de werkgever van de SVB vergoedt krijgt tijdens ziekte of ongeval. De wijzigingen in het BWA betreft de relatie werkgever en werknemer. Nieuw zijn een aantal, dat een werkneemster recht heeft op (volledige) doorbetaling van loon tijdens zwangerschap- en bevallingsverlof, voor een periode van maximaal 12 weken na de bevalling en een wettelijk verbod om een werkneemster te ontslaan tijdens zwangerschapsverlof.

De hoofdregel dat een werkgever werplicht is het (volledige) loon te betalen voor een betrekkelijke korte tijd blijft ongewijzigd. In de praktijk wordt er (te) vaak of geen betrekkelijke korte tijd overeengekomen of betrekkelijke korte tijd die – naderhand – voor de werkgever nadelig uitkomt in zijn bedrijfsvoering, immers hij is verplicht het volle loon te betalen, maar heeft de (productiviteit van) de werknemer niet tot zijn beschikking. Een vervangende kracht brengt bovendien extra kosten met zich mee, wat ten nadele kan zijn van de bedrijfsvoering.

In gevallen dat er geen betrekkelijke korte tijd is overeengekomen zal uiteindelijk de rechter moten bepalen hoe lang die betrekkelijke korte periode is. Hij zal daarbij rekening houden met alle omstandigheden van het geval. Indien partijen in de arbeidsovereenkomst de betrekkelijke korte tijd vast leggen is het voor beide rechtzekerheid ten aanzien van dit onderwerp. In de literatuur en jurisprudentie blijkt dat partijen vrij zijn om invulling te geven aan de periode. Er zijn zelfs gevallen waarin de betrekkelijke korte tijd 1 dag betreft. In dat geval houdt de verplichting van de werkgever om het loon te betalen na 1 dag, partijen zijn vrij om een langere termijn overeen te komen.

Het is verstandig om bij het aangaan van een nieuwe arbeidsovereenkomst aandacht hieraan te besteden.

Arubaans Arbeidsrecht

mr. Lincoln D. Gomez

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s